Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven is verkrijgbaar als hardcopy.

Door €13,50 over te maken op rekening NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden wordt het reglement per omgaande naar u opgestuurd. Vergeet niet uw adres te vermelden bij de overschrijving (!).