Algemeen Veldwedstrijd Reglement

Het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (AVR) reglementeert alle te houden veldwedstrijden voor jachthonden in Nederland. Het AVR bestaat uit een algemeen deel, daarin wordt de doelstelling en definitie van de veldwedstrijden beschreven, de soorten veldwedstrijden die we in Nederland kennen, de voorschriften voor het uitschrijven van veldwedstrijden en het verlenen van vergunningen, de bepalingen omtrent het inschrijven en toelaten van honden op veldwedstrijden, de organisatie, het verloop en de afwikkeling van veldwedstrijden, een hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en een deel over te behalen kwalificaties, aantekeningen, prijzen en titels en nog een apart hoofdstuk over klachten en geschillen.

Daarnaast heeft het AVR nog bijlagen, supplementen genaamd, waarin nadere regelingen worden omschreven voor de veldwedstrijden. Dit zijn het supplement voor staande honden, het supplement voor spaniels, het supplement voor retrievers en het supplement voor zweethonden, dashonden en terriërs. Elk supplement regelt onder meer de specifiek voor de betreffende categorie(ën) bestemde wedstrijdvormen.

Algemeen Reglement Jachthondenproeven

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven reglementeert de te houden jachthondenproeven in Nederland. In dit reglement vindt u informatie over de definitie en doelstelling van jachthondenproeven, de soorten jachthondenproeven, de voorschriften voor het uitschrijven van jachthondenproeven en het verlenen van vergunningen, over het inschrijven en toelaten van honden op jachthondenproeven en over de organisatie, het verloop en de afwikkeling van jachthondenproeven. Er is een apart hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en over klachten en geschillen. In de bijlagen worden de diverse proeven beschreven, de Standaard Jachthondenproef (SJP), de Meervoudige Apporteerproef (MAP), de Provinciale Jachthondenproef (PJP) en de Nimrod, inclusief de selectieprocedure.

ORWEJA Working Test Reglement

Het Orweja Working Test reglement reglementeert de te houden ORWEJA working testen in Nederland. Een ORWEJA working test  (OWT) is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende apporterende honden rassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy’s.

Het Orweja Spaniel Workingtest Reglement (OSWT) is een wedstrijd die tot doel heeft de werkkwaliteiten van de verschillende drijvende hondenrassen te testen, zonder dat daarbij op wild wordt gejaagd en uitsluitend gebruik gemaakt wordt van dummy’s.

Reglementswijzigingen worden openbaar gemaakt door middel van bulletins AVR of ARJP.