Algemeen Reglement Jachthondenproeven

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, de 10e herziene druk uitgave februari 2020 is nu te downloaden als pdf-bestand.

Algemeen Reglement Jachthondenproeven, versie 17-02-2020

CJP-Bulletin-2020-01 (houdbaar-inspringen)

CJP Bulletin 2020-02 (gebruik verwilderde duiven)

Het reglement is eveneens verkrijgbaar als hardcopy. Door €12,50 over te maken op rekening NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden wordt het reglement per omgaande naar u opgestuurd. Vergeet niet uw adres te vermelden bij de overschrijving (!).