Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, 11e geheel herziene druk, uitgave maart 2022, is nu te downloaden als pdf-bestand, hierin zijn de bulletins t/m februari 2022 verwerkt.

 

Algemeen Reglement Jachthondenproeven maart 2022

CJP-Bulletin-2020-01 (houdbaar-inspringen)

CJP Bulletin 2020-02 (gebruik verwilderde duiven)

Het reglement is eveneens verkrijgbaar als hardcopy. Door €13,50 over te maken op rekening NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden wordt het reglement per omgaande naar u opgestuurd. Vergeet niet uw adres te vermelden bij de overschrijving (!).