Algemeen Reglement Jachthondenproeven

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, 9e herziene druk uitgave juni 2015, aangepast in maart 2019 is te downloaden als pdf-bestand.

Het laatste CJP bulletin 2019-02 is hierin verwerkt, de wijzigingen zijn geel gearceerd.

Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, versie april 2019

CJP bulletin 2019-02 (Aanpassingen ARJP mbt SJP)