Skip to main content
search

De Raad van Beheer en de Jagersvereniging hebben samen een belangrijke stap gezet in de richting van de reorganisatie van ORWEJA.

ORWEJA is het samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Door deze reorganisatie wordt de relatie tussen beide organisaties goed opgefrist.

De wijzigingen zijn wenselijk om Orweja in de toekomst nog beter te laten functioneren. Orweja zal hierbij o.a. worden omgevormd naar een stichting.

 

Wat is er tot nu gebeurd

Sira Consulting, de kwartiermaker, heeft in opdracht van beide verenigingen een participatief proces uitgewerkt en begeleid. Hierbij heeft zij geïnventariseerd hoe de huidige stand van zaken is. Daarna zijn er een aantal dialoogsessies gehouden waarin alle commissies van Orweja waren vertegenwoordigd.  Er is een enquête uitgezet bij veel gebruikers/deelnemers van Orweja op verschillende niveaus zoals bij de betreffende veldwedstrijd organiserende rasverenigingen. Sira heeft voorstellen uitgewerkt en die zijn in een hybride dialoogsessie besproken. Het eindrapport, dat onlangs is toegezonden aan alle verenigingen, is het resultaat van het totaalproces. Dit eindrapport is door de besturen van de Raad van Beheer en Jagersvereniging geheel goedgekeurd.

Er zal voor de direct betrokkenen binnenkort een informatieavond worden georganiseerd. De uitnodiging hiervoor is al verzonden.

Het is de bedoeling dat de besluitvorming eind dit jaar vorm heeft gekregen en dat in kwartaal 1 van 2023 met de implementatie van ORWEJA 2.0 zal worden gestart.

 

Close Menu