(met uitzondering van St. Hubertus)

 • Het Field Trial Comité benoemt een of meerdere personen die de selectie verrichten. Hierna te noemen keuzecommissie
 • Leden van de keuzecommissie zijn bij voorkeur keurmeester voor de betreffende discipline.
 • Zij zijn geen eigenaar van honden die in aanmerking komen voor selectie
 • Zij jagen geen honden voor die in aanmerking komen voor selectie.
 • De selectie wordt samengesteld naar eigen inzicht van de keuzecommissie
 • Een oproep om zich aan te melden zal tijdig worden gepubliceerd op de ORWEJA site
 • Direct na de sluitingsdatum zal het FTC de namen van de keuzecommissie en van de aangemelde honden met hun voorjager aan belanghebbenden schriftelijk meedelen.
 • De keuzecommissie meldt direct na de sluitingsdatum aan belanghebbenden schriftelijk de te volgen procedure.


Als leidraad voor de selectie geldt o.a.

 • De honden moeten in het NHSB zijn ingeschreven en eigenaar zijn van Nederlanders
 • De eigenaar van de hond is er verantwoordelijk voor dat op de afgesproken datum alle relevante gegevens, waaronder kwalificaties behaald in het buitenland, van de hond bij het secretariaat van het FTC bekend zijn.
 • De honden worden in principe getoond op de Nederlandse wedstrijden in het seizoen waarin het kampioenschap valt.
 • De honden worden in principe geselecteerd met de voorjager die de eventuele kwalificaties behaald heeft.
 • Kwalificaties behaald in het buitenland kunnen meetellen.
 • Kwalificaties behaald in voorgaande seizoenen kunnen meetellen.
 • Bij voorkeur zoveel mogelijk verschillende voorjagers in het team.
 • In principe jaagt een voorjager maximaal twee honden voor.
 • In voorkomende gevallen kan water apport worden vereist.
 • In voorkomende gevallen kan deelname aan koppelwedstrijd(en) worden vereist.
 • Eventuele individuele afspraken met keuzecommissie geschieden uitsluitend schriftelijk