SJP’s en MAP’s 2020 tot nader order uitgesteld

Naar aanleiding van de genomen strengere maatregelen door de Rijksoverheid met betrekking tot het COVID-19 virus heeft de Commissie Jachthonden Proeven besloten alle nog openstaande Standaard Jachthonden Proeven en Meervoudige Apporteer Proeven tot nader order uit te stellen, in ieder geval tot na 14 november 2020.

De organisaties van deze jachthondenproeven zullen zo mogelijk de wedstrijden verplaatsen naar een latere datum of indien het organisatorisch niet mogelijk is deze annuleren.

De informatie hieromtrent zal door de organisaties worden verstrekt aan alle deelnemers, keurmeesters en helpers van de desbetreffende proeven.