Artikelen

Verkrijgbaar artikel*Bedrag in euro
Badge Orweja5,00
Kwalificatiekaart5,00
Reglement Jachthondenproeven13,50
Werkboekje12,50 (versturen naar buitenland 14,00)
*De artikelen zijn verkrijgbaar door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden

Inschrijfgelden

Inschrijfgeld (max)**Bedrag in euro
SJP57,50
MAP70,00
PJP70,00
OWTwordt bepaald door organiserende vereniging
Veldwedstrijdenwordt bepaald door organiserende vereniging
**Organiserende instanties mogen naar eigen goeddunken kortingen geven op deze maximum tarieven