Titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) voor Guus du Pied du Mont

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Duitse Staande Korthaar Guus du Pied du Mont, NHSB 2858522, eigenaar Gerda Mulders-Ververs.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.