Titel Internationaal Werkkampioen (IntFTCh) voor Vai Nel Vento Gadji

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Engelse Setter, Vai Nel Vento Gadji, NHSB 2883108, van eigenaar Marjolein Kamman-van Eijk.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden voor Britse staande honden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.