Titel Internationaal Werkkampioen (IntFTCh) voor Horam v.d. Stroomdrift

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Duitse Staande Korthaar, Horam v.d. Stroomdrift, NHSB 2985021, eigenaar Ingrid Stroomer.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden voor Continentaal staande honden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.