Titel Ned. Werkkampioen voor Kyara of the Charmed Angel

De titel Nederlands Werkkampioen werd door de Raad van Beheer op Kynologisch toegekend aan de labrador retriever Kyara of the Charmed Angel, NHSB 2861972, geb. 25-05-2011, eigenaar Jurjen Dijkstra.

Voor het behalen van de titel ‘Werkkampioen’ dienen alle honden ingedeeld in de categorie retrievers drie werkkampioenschapsprijzen (CACT), respectievelijk reserve werkkampioenschapsprijzen (RCACT) hebben behaald op de apporteerwedstrijden beschreven in dit supplement.

De vereiste werkkampioenschapsprijzen (CACT) dienen in ten minste twee jaren te zijn behaald. Van de vereiste werkkampioenschapsprijzen (CACT) mag maximaal één van deze vervangen worden door twee reserve werkkampioenschapsprijzen (RCACT).

Daarnaast dient de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” te hebben behaald