Toch Jachthondenproeven mogelijk dit jaar

Op 24 april jl. heeft de Commissie Jachthondenproeven (CJP) de Commissie Jachthonden (CJ) verzocht om alle Jachthondenproeven voor 2020 niet door te laten gaan. De reden was toen o.a. de door de overheid afgekondigde maatregelen met betrekking tot het kunnen beheersen van het Covid-19 virus en redenen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en volksgezondheid. Inmiddels is de toestand in Nederland m.b.t. genoemd virus zodanig positief verbeterd dat door de overheid een forse versoepeling van de genomen maatregelen per 1 juli a.s. is afgekondigd.

Vanuit diverse hoeken werd ook gevraagd om na te gaan of er wellicht toch mogelijkheden zouden zijn om dit jaar jachthondenproeven te organiseren. Dit is de reden geweest dat de CJP opnieuw overleg heeft gevoerd met betrekking tot het eerder genomen besluit.

De CJP heeft het daarom mogelijk kunnen maken om een versoepeling toe te passen op het eerder genomen besluit om alle Jachthondenproeven dit jaar niet door te laten gaan. De CJP is van mening dat de Standaard Jachthonden Proef (SJP) met maximaal 75 deelnemers, de Provinciale Jachthonden Proef (PJP) en Meervoudige Apporteer Proeven (MAP) met inachtneming van een Corona protocol, nu wel doorgang kunnen vinden. Een protocol is aan de organisaties doorgestuurd en zal ook worden gepubliceerd op de website van Orweja.

Hiermee wordt ook een mogelijkheid gecreëerd voor deelnemers om de vereiste diploma’s te halen voor doorstroming naar de MAP’s in 2021 zonder dat hierin wachtrijen ontstaan. Voor MAP-A deelnemers bestaat in ieder geval de mogelijkheid om hun niveau te toetsen en te kijken waar de aandachtspunten zitten. Het is niet mogelijk om NIMROD-punten te behalen dit jaar, omdat de Nimrod in ieder geval niet door zal gaan in 2020.

Voor deelnemers aan een PJP bestaat de mogelijkheid om zich voor deelname te kwalificeren door dit jaar alsnog een MAP diploma te behalen. Overigens zal deelname aan een PJP worden toegestaan voor deelnemers die in 2018, 2019 of 2020 een MAP diploma hebben gehaald.

De mogelijk organiserende instanties en keurmeesters zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe situatie. Er zal dan ook zo snel mogelijk worden geïnventariseerd welke organisaties zich willen aanmelden voor het organiseren van een jachthondenproef en welke keurmeesters bereid zijn te keuren.

De inschrijving zal worden opengesteld vanaf maandag 13 juli a.s. voor de SJP en vanaf dinsdag 14 juli a.s. voor de MAP. Er kunnen SJP’s en MAP’s worden georganiseerd vanaf zaterdag 15 augustus a.s. Daarnaast is de termijn van organiseren van een SJP en MAP verlengd tot en met zaterdag 31 oktober a.s. De PJP kan worden georganiseerd vanaf 1 november 2020 tot 15 maart 2021.

Feit blijft natuurlijk wel dat het virus nog niet is verdwenen. We doen ook dan een nadrukkelijk beroep op eenieder die betrokken is bij het organiseren of deelnemen aan een jachthondenproef om dit met gezond verstand te doen. Houd je aan het door de organisatie voorgeschreven protocol en aan de algemene regels vanuit de overheid.

De CJP wil expliciet de mogelijkheden scheppen om een jachthondenproef te kunnen organiseren dit jaar, maar het is natuurlijk geen verplichting om dit te doen of hieraan mee te doen. De CJP kan zich voorstellen dat mensen die in verband met de gezondheidsrisico’s – die er toch zijn- ervoor kiezen om niet deel te nemen als organisator, vrijwilliger, keurmeester of deelnemer.