Inleiding

De Trofee Pieter Rooijakkers is een nationale kampioenschaps najaarsveldwedstrijd (solo) mèt apport voor staande honden, welke jaarlijks wordt gehouden.

Opzet en doel

 • Het doel van de gezamenlijke wedstrijd om de Trofee Pieter Rooijakkers is enerzijds aan het einde van het najaarseizoen het in wedstrijdverband vergelijken van de veldwerkkwaliteiten van de meest succesvolle staande honden in het voorjaar en najaar voorafgaand aan deze wedstrijd in Nederland, anderzijds het tonen van de diversiteit in werkwijze en stijl van de staande honden die behoren tot een van de rassen uit de betreffende rubrieken van het AVR.
 • Het geven van inzicht bij jagers en andere belangstellenden in de mogelijkheden van goed opgeleide staande jachthonden in hun werk voor het schot

Organisatie

 • De Trofee Pieter Rooijakkers wordt éénmaal per jaar in het najaar georganiseerd.
 • De wedstrijd wordt georganiseerd door één van de deelnemende VWOV’n in samenwerking met het FTC.
 • De organiserende VWOV zal een wedstrijdveld voor deze wedstrijd ter beschikking stellen.
 • Om de Trofee Pieter Rooijakkers te mogen organiseren, moet de VWOV datzelfde jaar minstens één veldwedstrijd voor staande honden hebben georganiseerd.
 • Bij het niet beschikbaar zijn van een organiserende VWOV kunnen de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, eventueel gedelegeerd aan het FTC of de CJ, de organisatie op zich nemen.
 • De datum wordt op voorstel van de organiserende VWOV in overleg met het FTC vastgesteld.
 • De datum wordt gelijk met de najaarsveldwedstrijdkalender gepubliceerd.
 • De wedstrijd wordt georganiseerd volgens de bepalingen uit het geldende AVR -Supplement voor Staande Honden.
 • Voor deze finale wedstrijd worden maximaal 24 staande honden uitgenodigd, die zich in het jaar waarin de finale wedstrijd plaatsvindt, op Nederlandse veldwedstrijden, georganiseerd met vergunning van Orweja, hebben gekwalificeerd.
 • De selectie vindt plaats op basis van de max. 4 hoogst behaalde kwalificaties behaald op kampioenschapsveldwedstrijden (voor de jeugdhonden uiteraard op jeugdveldwedstrijden) in voor- en najaar tot en met de laatste zaterdag voorafgaand aan de geplande Trofee Pieter Rooijakkers.
 • De honden die hiervoor in aanmerking komen moeten tenminste een ZG of U hebben behaald op genoemde wedstrijdvorm.
 • Indien een hond die op basis van bovenstaande is uitgenodigd, maar verhinderd blijkt, wordt de volgende hond die in aanmerking komt uitgenodigd tot het aantal van 24 is bereikt.
 • Voor de objectieve selectie van de best presterende honden wordt de puntentelling uit het AVR, Supplement voor Staande Honden, gehanteerd:

CACIT                    12 punten
RCACIT                 11 punten
CACT                     10 punten
RCACT                    9 punten
U (1e)                      8 punten
U                             7 punten
ZG (1e)                    6 punten
ZG                           5 punten
Bij een gelijke stand tussen 2 of meer honden wordt de jongste hond uitgenodigd.

De verdeling per rubriek is als volgt:

 • voor de rubriek Continentaal I zijn dit de (max.) 12 hoogst gekwalificeerde honden.
 • voor de rubriek Continentaal II zijn dit de (max.) 6 hoogst gekwalificeerde honden.
 • voor de rubriek Britse staande honden zijn dit de (max.) 2 hoogst gekwalificeerde honden.
 • tevens worden (max.) de 4 beste staande jeugdhonden van het betreffende jaar uitgenodigd.
 • De max. 24 deelnemers worden verdeeld over 2 groepen. Per groep worden de honden beoordeeld door 2 Nederlandse keurmeesters, de 4 jeugdhonden worden als jeugdhond beoordeeld.
 • Bij gelijke uitslag in beide groepen vindt een barrage plaats voor de winnaar van de Trofee Pieter Rooijakkers.

Aanmelding en betaling

 • De VWOV vraagt de wedstrijd aan (in overleg met het FTC) .
 • Het FTC nodigt de max. 24 deelnemers voor deze finale wedstrijd uit.
 • Inschrijving van de deelnemers vindt plaats via MyOrweja.
 • Het FTC nodigt, eveneens na overleg met de organiserende vereniging, de 4 keurmeesters uit.
 • Aan de organiserende VWOV wordt een vooraf door de CJ bepaald max. bedrag beschikbaar gesteld.
 • Deelnemers zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.
 • De CJ zal een bedrag beschikbaar stellen voor organisatie van de Trofee Pieter Rooijakkers.
 • De organiserende VWOV is financieel verantwoordelijk voor de baten en lasten van de Trofee Pieter Rooijakkers die zij organiseert.

Prijzen

 • De Trofee Pieter Rooijakkers is een eeuwigdurende wisseltrofee, welke beschikbaar wordt gesteld door het FTC/Orweja,  waarvan zij tevens de eigenaar is. Voor de beste jeugdhond is een aparte wisseltrofee beschikbaar.
 • De winnaars zijn verantwoordelijk voor de wissel trofeeën en mogen deze tot de volgende Trofee Pieter Rooijakkers in hun bezit houden.
 • Indien de wisseltrofee in een bepaald jaar niet kan worden uitgereikt, wordt de trofee bij ORWEJA ingeleverd.


Beloop

De Trofee Pieter Rooijakkers werd voor de eerste keer in 2017 georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Langhaar te Wilhelminadorp, in 2018 door de Epagneul Breton Club te Kloosterzande, in 2019 door de Continentale Staande Hondenvereeniging te Zuidzande, in 2020 was er geen wedstrijd in verband met COVID-19, in 2021 door het FTC te Sint Annaland, in 2022 door de Epagneul Breton Club te Sint Jansteen en in 2023 door de Ned Vereniging de Duitse Staande Korthaar te Sint Annaland.