Uitstel opening inschrijving

Op 23 februari jl. heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden en werd aangekondigd dat de huidige lockdown ivm COVID-19 zal worden verlengd tot en met 15 maart 2021.

Een nieuwe persconferentie is aangekondigd op 8 maart a.s. In afwachting van de mededelingen die op deze bijeenkomst bekend gemaakt zullen worden, blijft de openstelling voor de inschrijvingen geblokkeerd.

Dit houdt concreet in dat de veldwedstrijden die gepland staan in de periode van de verlengde lockdown zullen worden geannuleerd of doorgeschoven naar een datum later in het seizoen.

Momenteel zijn dus ALLE veldwedstrijden, OWT’s en SWT’s die in de kalender staan voor dit voorjaar geblokkeerd om in te schrijven.

Orweja volgt de maatregelen die genomen worden en zijn door de Rijksoverheid.