Update maatregelen mbt COVID-19


Naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart jl. en de hierin verkondigde verlengde lockdown tot 20 april a.s.  is besloten ALLE veldwedstrijden voor het voorjaar 2021 te annuleren. 

Ook de geplande OWT’s en SWT’s in april 2021 komen te vervallen of worden, in overleg met de organisaties, doorgeschoven naar een nieuwe datum. De annulering zal in de wedstrijdkalender worden vermeld.

Met betrekking tot de OWT’s en SWT’s  zal de eerstvolgende persconferentie van 13 april a.s. worden afgewacht. De inschrijving voor deze evenementen blijft vooralsnog geblokkeerd.

Orweja volgt de maatregelen die genomen worden en zijn door de Rijksoverheid