ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Jagersvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. ORWEJA  bestaat al enige tientallen jaren en is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven, Orweja workingtesten en veldwedstrijden. Gezien het uitgebreide takenpakket van ORWEJA zijn de Jagersvereniging en de Raad van Beheer tot het besluit gekomen deze taken onder te gaan brengen in de binnenkort op te richten stichting ORWEJA.

Het bestuur van deze stichting zal bestaan uit 2 bestuursleden die benoemd worden door het bestuur van de Jagersvereniging en 2 bestuursleden die benoemd worden door het bestuur van de Raad van Beheer.  De voorzitter van het stichtingsbestuur wordt benoemd door de besturen van de Jagersvereniging en van de Raad van Beheer op basis van een voordracht door de overige 4 bestuursleden van de stichting ORWEJA. Voor de functie van voorzitter worden nu kandidaten gezocht.

 

Profiel

Van de voorzitter verwachten wij dat hij interesse heeft in, of affiniteit heeft met, de activiteiten van voorjagers, hun honden en alle anderen die hierbij betrokken zijn.  Het is belangrijk dat u bekend bent met het functioneren van complexe organisaties die te maken hebben met onderliggende verenigingen, decentrale afdelingen en anderszins betrokkenen. Verder beschikt u over verschillende voor deze positie essentiële kwaliteiten waarbij te denken is aan de volgende:

  • u beschikt over goede communicatieve vaardigheden
  • u bent een effectieve vergaderaar, denkt op hoofdlijnen en bent een verbindend leider,
  • u bent een ervaren bestuurder die weet dat besturen iets anders is dan managen of politiek bedrijven,
  • u laat ruimte aan uw medebestuurders en andere betrokkenen maar houdt oog op de voortgang van de gezamenlijke doelen,
  • u kijkt naar de lange termijn met oog voor het belang van alle betrokkenen,
  • u heeft gevoel voor menselijke verhoudingen & processen en bent in staat deze processen te sturen/begeleiden,
  • u geeft de voorkeur aan een bestuur dat als één geheel opereert,
  • u weet de inbreng van de achterban te waarderen en te benutten.

Herkent u zich in bovenstaande? Bent u de bestuurder die al zijn of haar kwaliteiten inzet voor het grotere belang van de stichting ORWEJA en al haar betrokkenen? Wilt u – samen met uw medebestuurders  – de verbindende factor zijn binnen de wereld van de voorjagers en hun jachthonden? Solliciteer dan vóór 1 juli 2024 door een motivatiebrief en cv te sturen naar de secretaris van ORWEJA die tevens secretaris is van de vertrouwenscommissie.

Het mailadres is:  secretariaat@nullorweja.nl

 

Selectie, benoeming en tijdspad

De voorzitter van het stichtingsbestuur wordt benoemd door de besturen van de Jagersvereniging en van de Raad van Beheer op basis van een voordracht door de overige bestuursleden van de stichting ORWEJA i.o. Deze bestuursleden vormen gezamenlijk een Vertrouwenscommissie die de kandidaten voor deze functie beoordeelt en een onderbouwde selectie maakt ten behoeve van de voordracht. Onderdeel van de procedure is het voeren van selectiegesprekken met de kandidaten die zich daarvoor kwalificeren. Deze gesprekken zullen plaatsvinden bij voorkeur in juli of in augustus als dat niet anders kan. De Vertrouwenscommissie streeft ernaar de benoemingprocedure in het 3e kwartaal van dit jaar af te ronden.

 

Meer informatie?

Meer informatie over Orweja vindt u op www.orweja.nl. Hiernaast is er veel informatie te vinden in het rapport dat de basis vormt voor de thans in uitvoering zijnde reorganisatie. Dit rapport kunt u opvragen via het reeds genoemde mailadres secretariaat@nullorweja.nl waar u ook andere vragen kunt stellen. Bovendien kunt u per mail vragen om telefonisch contact onder opgave van hetgeen u wilt bespreken. Wij zorgen ervoor dat u gebeld wordt.

De statuten van de stichting ORWEJA bevinden zich nog in de conceptfase en zullen op verzoek worden gedeeld met kandidaten die worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.