Sinds enige jaren wordt onderstaand  Orweja warmte protocol gebruikt gedurende het jachthondenproevenseizoen.

Aangezien de gevolgen van langdurige hoge temperaturen en droogte tijdens de zomermaanden steeds groter en frequenter worden, vindt de Commissie Jachthonden Proeven (CJP) het nodig om het protocol aan te vullen.

Wanneer de weersverwachting aangeeft dat het op de dagen direct voorafgaande aan de jachthondenproef en op de dag zelf de temperaturen boven de 30°C zijn, is het voor voorjagers, honden, helpers, organisaties en keurmeesters niet meer verantwoord om de jachthondenproef door te laten gaan. De risico’s voor mens en dier zijn dan te groot. Met name honden lopen risico’s bij dergelijke temperaturen en kunnen zelfs overlijden door oververhitting.

De CJP adviseert organisaties met klem om naar mogelijkheden te zoeken om de jachthondenproef te verplaatsen naar een andere datum.

Wanneer bij een Standaard Jachthonden Proef door droogte het waterwerk niet conform het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven kan worden uit gevoerd i.v.m. te lage waterstand of het aanwezig zijn van blauwalg, moet de proef eveneens worden verplaatst naar een ander moment en/of een andere locatie.

De CJP vraagt organisaties om voor volgend jaar na te gaan of de jachthondenproeven wellicht op een moment in het jaar kunnen worden gepland, waarbij de kans op hoge temperaturen kleiner is.

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven biedt deze mogelijkheid.


Warmteprotocol Jachthondenproeven (18-09-2020)

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat het gedurende het proevenseizoen mogelijk is dat er hoge temperaturen kunnen voorkomen op het moment dat een jachthondenproef plaatsvindt. Ook voorgaande perioden hebben wij u hierover benaderd zodra de weersvoorspellingen hoge temperaturen aangaven. De gezondheid en het welzijn van zowel de mensen als de honden zijn mogelijk in het geding.

De Commissie Jachthonden geeft in navolging van de Raad van Beheer de volgende suggesties/voorstellen mee voor evenementen die in zo’n warme periode zullen plaatsvinden: 

  • Neem extra maatregelen in het belang van hond en mens: voldoende (extra) schaduw, extra waterbakken, koele ruimte binnen, etc.
  • Kijk goed naar de tijdsplanning; bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om het evenement eerder te laten beginnen en/of vroegtijdig te laten eindigen. Een SJP kan bijvoorbeeld vaak al starten als het licht wordt. Afhankelijk van de maand waarin de proef wordt gehouden, kan dit al rond 6.30 uur of 7.00 uur in de ochtend; 
  • Kijk naar indeling van actieve elementen waar meer inspanning gevraagd wordt van baas en hond. Laat deze liefst zo vroeg mogelijk beginnen, maar niet op het warmste moment van de dag. Houd deze activiteiten indien mogelijk van korte duur en/of houd regelmatig pauzes. Probeer bijvoorbeeld het dirigeren zo vlot mogelijk te starten. Eventueel kan dit, na overleg met de gedelegeerde, starten zodra er drie keurmeesters beschikbaar zijn om dit onderdeel te keuren. Vermijd lange pauzes. 
  • Kijk of de locatie van een proef voldoende schaduw biedt voor “de wachtkamer” gedurende de dag. Eventueel moeten daar extra middelen voor worden ingezet.
  • Let met name extra op type honden die meer moeite kunnen hebben met reguleren van temperatuur, zoals kortsnuitige rassen/types en oudere honden.
  • Naast de maatregelen in het belang van de honden (zoals extra waterbakken en parasols e.d.) dient u ook extra aandacht te schenken aan de medewerkers die actief zijn op uw proef. Ook zij moeten voldoende te drinken hebben en hun werkzaamheden zo veel mogelijk in de schaduw kunnen uitvoeren. Zorg bijvoorbeeld voor een grote parasol of een partytent bij de dirigeerproef. Keurmeesters kunnen daar dan uit de zon staan op rustmomenten;
  • Kijk voor nog meer tips op de website van de LICG en van het RIVM