Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert

Van 25 – 27 oktober 2019 zullen de  Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert voor Staande Honden en Spaniels worden gehouden in Servië.

Voor de wereldkampioenschappen kan een team van zowel 4 Continentaal staande honden als 4 Britse staande honden worden uitgezonden.

Voor de Hubertusjacht kunnen per land drie teams worden ingeschreven. Een team bestaande uit twee jagers met elk een staande hond; een team bestaande uit twee jagers met elk een spaniel en een team bestaande uit twee dames met elk òf een spaniel òf een staande hond.

Voorjagers van staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlands team en jagers, in het bezit van een geldige jachtakte, die belangstelling hebben om deel te nemen aan de Hubertusjacht dienen zich voor 15 september 2019 aan te melden bij het secretariaat ORWEJA.

Voorjagers dienen daarbij de behaalde kwalificaties van de aangemelde hond in het afgelopen jaar behaald op te geven. Wanneer de hond wordt voorgejaagd door iemand anders dan de eigenaar dan dient dit duidelijk te worden vermeld. Ook dient in dat geval te worden vermeld door wie de hond werd voorgejaagd toen de opgegeven kwalificaties werd behaald.