Sinds 10 augustus 2017 is er een nieuw ORWEJA werkboekje in omloop.

In het nieuwe ORWEJA werkboekje bestaat de mogelijkheid alle resultaten van jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden van uw hond gedurende zeer lange tijd te noteren.

Bij veldwedstrijden is het gebruik van het werkboekje verplicht. Het betreft dus één boekje waarin de mogelijkheid bestaat resultaten van zowel veldwedstrijden, OWT’s als jachthondenproeven bij te houden. Dit werkboekje is geldig zowel in Nederland als in het buitenland. Het werkboekje is te verkrijgen door € 12,50 (let op: € 14 voor verzending naar buitenland) over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet vooral niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.