Werkgroep Innovatie Standaard Jachthondenproef

Onlangs is door de Commissie Jachthonden (CJ) besloten om op verzoek van de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC) een werkgroep te installeren.
Deze heeft tot taak om de examenproeven zoals die in de Standaard Jachthondenproef (SJP) zijn vastgelegd te bezien in relatie tot o.a. de hedendaagse jachtpraktijk en de trainingsmethoden.
Daar waar wordt geconstateerd dat dit niet meer het geval is, wordt de werkgroep gevraagd om alternatieven aan te geven.
Tevens heeft de werkgroep de opdracht meegekregen om deze alternatieven te toetsen bij een z.g. klankbordgroep. Deze groep zal een afspiegeling zijn van gerenommeerde deelnemers aan jachthondenproeven, leden van trainingsgroepen, hondenscholen en organiserende instanties.

De voorzitters van de CJP, RJC en JWR hebben na overleg met hun achterban de volgende personen bereid gevonden om zitting in de werkgroep te nemen.

voorzitter 

  • Johan Folmer

leden RJC

  • Jan Peter Spierenburg
  • Rob van der Schaft

leden JWR

  • Ruud Onderwater (namens de staande honden verenigingen)
  • Christine Poelstra (namens de retriever verenigingen).

leden CJP

  • Kees Tinga
  • Durk van der Heide