De titel Nederlands Werkkampioen wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits a. de prijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen en de hond ten tijde van het behalen van de laatste prijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt, en b. de hond op een Tentoonstelling of Kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement  op een leeftijd van ten minste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald, en c. is voldaan aan de voor het betreffende Ras in een door de commissie vastgesteld reglement opgenomen bijzondere voorwaarden.

Scroll in het menu voor de uitgereikte kampioenschapstitels

 

De titel Internationaal Werkkampioen wordt door de FCI  toegekend aan de hond die a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) heeft behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen, b) en de hond op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” heeft behaald.

Scroll in het menu voor de uitgereikte kampioenschapstitels