Wijziging inschrijving Jachthondenproeven

Met betrekking tot de inschrijving voor SJP’s en MAP’s zijn de huidige corona beperkende maatregelen nog steeds van kracht.

Tot nu toe werd de inschrijving voor alle SJP’s opengezet op één datum en voor alle MAP’s op één -latere- datum. Dat gaf, direct na de openstelling, een enorme run op de inschrijvingen. Deelnemers moesten lang van tevoren beslissen of en wanneer zij aan een proef mee wilden doen.

Daarom heeft de CJP besloten de inschrijving structureel te wijzigen. In het vervolg zal deze gespreid plaatsvinden. De inschrijving van elke SJP en MAP zal telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden opengezet.

Overwegingen tot dit genomen besluit zijn:

  • Deelnemers die dit seizoen een SJP-diploma** met voldoende punten behalen, kunnen in hetzelfde seizoen nog inschrijven voor een MAP.
  • Deelnemers, die in april nog niet kunnen overzien of zij hun hond voldoende getraind krijgen voor een SJP, kunnen later alsnog inschrijven.
  • Deelnemers kunnen hun inschrijvingen spreiden, waardoor er minder afmeldingen (met name bij de SJP) zullen zijn in de loop van het seizoen (wanneer men de gewenste resultaten heeft behaald).

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen – nog steeds is onduidelijk wanneer de jachthondenproeven in 2021 weer gehouden kunnen worden – kan op deze manier adequaat en flexibel op het openzetten van de inschrijvingen worden gestuurd.

De reeds genoemde openingsdatum van 1 mei 2021 zal gelden voor de jachthondenproeven die gepland zijn voor 15 juli 2021. De proeven die hierna worden gehouden, zullen telkens 10 weken voor de wedstijddatum worden opengezet.

Voor de duidelijkheid: de op het moment geldende corona beperkende maatregelen blijven steeds van kracht.


**Voor toelating tot de MAP’s geldt uiteraard nog steeds artikel B.5 van het ARJP,

Artikel B.5

  • Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste twee maal op een SJP voor alle C en B proeven een voldoende hebben behaald, waarvan tenminste één keer een totaal score van minimaal 68 punten is behaald.
  • Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het A-diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben.