Wijziging reglement Certificaatdagen Spaniels

Het reglement Certificaatdagen Spaniels is gewijzigd met de toevoeging van het artikel inzake de bepalingen omtrent de inschrijving en toelating (pagina 3).

Bepalingen omtrent het inschrijven en toelaten van honden op Certificaatdagen

Voor certificaatdagen kunnen slechts honden worden ingeschreven:
a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding;
d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen;
e. die behoren tot een Spanielras dat door de FCI is ingedeeld in rasgroep 8 en die zijn erkend door de Raad van Beheer.
f. honden, die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 en honden die in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden en die aan de staart zijn gecoupeerd anders dan krachtens medische noodzaak, mogen niet voor certificaatdagen worden ingeschreven. Indien van toepassing dient de medische noodzaak te worden aangetoond d.m.v. een door de betrokken dierenarts ondertekende verklaring in het dierenpaspoort;
g. cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor certificaatdagen worden ingeschreven;
h. loopse teven mogen wel worden ingeschreven voor certificaatdagen, met dien verstande dat deze achteraan aansluiten.

De certificaatdagen staan open voor alle Spaniels welke vallen onder de rubrieken II.A, II.B of II.C van het algemeen veldwedstrijdreglement supplement voor Spaniels en die tevens in het bezit zijn van een officiële stamboom.

Na de het sluiten van de inschrijftermijn zal het vaststellen van de deelnemers als volgt plaatsvinden:

  • leden van de organiserende rasverenigingen hebben voorrang. Bij overinschrijving door leden zal er geloot worden;
  • vervolgens zullen de nog vrije plaatsen, bij overinschrijving door middel van loten,
    worden vastgesteld.

Lees hier het volledig aangepaste reglement