De kalenders voor de  jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden worden met vermelding van datum opening inschrijving gepubliceerd.

Het is reglementair niet toegestaan inschrijvingen voor deze openingsdatum te accepteren.

 

Jachthondenproeven

Uitsluitend aan gewesten en combinaties van gewesten, aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen, evenals aan de R.v.B. en de K.N.J.V. kan vergunning worden verleend tot het uitschrijven van jachthondenproeven. Aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen kan alleen vergunning worden verleend voor het uitschrijven van een KNJV-proef, indien op de uit te schrijven KNJV-proef uitsluitend honden van het (de) betreffende ras(sen) worden toegelaten.

Aan rasverenigingen en combinaties van rasverenigingen kan alleen vergunning worden verleend voor het uitschrijven van een MAP, indien op de uit te schrijven MAP uitsluitend honden worden toegelaten die zijn ingedeeld in eenzelfde categorie.

Jachthondenproeven dienen voor 1 april digitaal via My Orweja te worden aangevraagd.

 

De kalender Jachthondenproeven zal op 15 mei op deze website worden gepubliceerd en in de Nederlandse Jager nr. 10, welke rond 12 mei wordt verspreid.

 

Veldwedstrijden

Uitsluitend aan VWOV’n en aan combinaties van VWOV’n alsmede aan de R.v.B en de K.N.J.V. kan vergunning worden verleend tot het uitschrijven van veldwedstrijden. Instanties, die een veldwedstrijd wensen uit te schrijven, vragen de nodige vergunning aan, bijvoorkeur per email, bij de secretaris van het FTC.

Voor veldwedstrijden te organiseren in het voorjaarsseizoen, dat wil zeggen in de maanden maart tot en met juni, dient de aanvraag bij voorkeur vóór 1 januari daaraan voorafgaand de secretaris van het FTC , bijvoorkeur per e-mail, te hebben bereikt. Voor veldwedstrijden te organiseren in het najaarsseizoen, dat wil zeggen in de maanden juli tot en met februari, dient de aanvraag vóór 1 juni daaraan voorafgaand de secretaris van het FTC, bijvoorkeur per e-mail, te hebben bereikt.

 

ORWEJA working testen

Uitsluitend aan een WTOV en aan combinaties van WTOV’s alsmede aan de R.v.B en de K.N.J.V. kan vergunning worden verleend tot het uitschrijven van workingtests.

Instanties, die een workingtest wensen uit te schrijven, vragen de nodige vergunning aan bij de secretaris van het F.T.C.

Workingtests worden in beginsel alleen in het wedstrijdseizoen georganiseerd, dat wil zeggen in de maanden februari tot en met juli. De vergunning aanvraag dient vóór 1 januari daaraan voorafgaand, bij voorkeur per e-mail,  de secretaris van het F.T.C. te hebben bereikt.